Vedno dosegljivi na info@salcka.si
Dostava v treh dneh!

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine Šalčka.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino Šalčka.si (v nadaljevanju tudi »trgovina« ali Šalčka.si) upravlja podjetje Valat d.o.o. Pševo 10, 4000 Kranj, davčna številka: SI41932919, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi »prodajalec« ali Šalčka.si).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine salcka.si, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med salcka.si in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na spletnem mestu podjetja Valat d.o.o.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Šalčka.si se zavezuje, da bodo kupcu vedno na voljo naslednje informacije:

- o podjetju Valat d.o.o., SI41932919(ime ter sedež podjetja, matična številka),

- kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo: info@salcka.si ali 041 622 706  (e-pošta, telefon),

- bistvene značilnosti izdelkov in storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

- dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

- pogoji dostave izdelkov (način, kraj in rok dostave),

- cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene pri tem pa mora biti razvidno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,

- način plačila in dostave,

- časovna veljavnost ponudbe,

- rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop,

- pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.


PONUDBA IZDELKOV IN STORITEV TER CENE

Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta in naročil unikatnih ter personaliziranih izdelkov spreminja pogosto. 


CENE

Cene so spletne in redne, ter veljajo za vse uporabnike Šalčka.si. Vse cene so končne in vsebujejo DDV. Navedene cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila ter pod zgoraj navedenimi pogoji. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, dobroimetja in vnaprejšnja plačila po predračunih pa se dodatno ne obrestujejo.

V kolikor se zaradi napak v sistemu na spletni strani ob izdelku pojavi cena, ki precej odstopa od splošno veljavnih cen (Splošno veljavne cene se bodo na naši strani zakroževale na polno ceno, primer: 25€), podjetje Valat d.o.o. ni dolžno dobaviti blaga po napačni ceni, mora pa kupca o napaki obvestiti in mu ponuditi dobavo po pravi ceni izdelka ali mu ponuditi določen popust. Kupec lahko ostane pri namenu nakupa blaga ali pa odstopi od nakupa, brez nošenja posledic odstopa od pogodbe. 

V trenutku kupčevega potrdila naročila, je med Šalčka.si in kupcem sklenjena kupoprodajna pogodba in kupec na elektronski naslov prejme sporočilo o statusu oddanega naročila, kasneje pa ob potrditvi prodajalca tudi potrjenega naročila. V tem trenutku so navedene cene in pogoji fiksni za obe strani v kupoprodajni pogodbi.


NAČINI PLAČILA IN IZDAJA RAČUNA

Šalčka.si nudi tri načine plačila, in sicer:

- z gotovino ob prevzemu, pri tem si pri naročilih unikatnih in personaliziranih izdelkov pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun ARTEA Andrea Pulević-Makovec s.p. po predračunu,

- z nakazilom na račun Valat d.o.o. po ponudbi/predračunu,

- s plačilno kreditno kartico, pri čemer mora biti plačnik ista oseba ali pravna oseba, kot je naročnik naročila.

Šalčka.si po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje račun v pdf formatu na njegov e-naslov, v primeru osebnega prevzema pa mu izda natisnjen račun. Kupec je dolžan ob prejemu računa, preveriti pravilnost podatkov in o morebitnih nepravilnostih prodajalca obvestiti v roku treh dni. 


DARILNI BONI IN PROMOCIJSKA KODA ŠALČKA.SI

Podjetje Valat d.o.o. nudi darilne bone v treh različnih vrednostih, in sicer 20 €, 30€ in 50 €. Darilni bon je izkazni papir, ki ga Šalčka.si izda proti plačilu z gotovino, predračunu ali plačilu z elektronsko kartico. Darilni bon je izdan v obliki listine ali pa v elektronski obliki in je označen z unikatno serijsko številko,  Prodajalec pa ga je zavezanasprejeti kot plačilo za izdelke ali storitve, ki jih ponuja v spletni trgovini Šalčka.si. Veljavnost darilnega bona je 6 mesecev od izdaje bona, pri nakupu bona pa veljajo določila navedena v Pogojih poslovanja. 

Menjava darilnega bona za gotovino ni možna, bon pa je unovčjiv le v celotnem znesku. V kolikor je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. V kolikor je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, pa se kupcu razlika ne povrne. Darilni bon se lahko uporabi na dva načina, in sicer preko vnosa kode darilnega bona v prvem koraku nakupnega procesa v polju Unovči darilni kupon, ali pa ob predložitvi na prevzemnem mestu Šalčka.si. 

Spletna trgovina Šalčka.si bo ob različnih priložnosti objavljalo različne promocijske kode oziroma kode kupona, katere prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno in cenovno omejene. Promocijska koda se lahko uporabi v prvem koraku nakupnega procesa v polju Unovči kodo kupona, temu sledi klik na gumb Uporabi. Podjetje Valat d.o.o. bo aktivne promocijske kode objavljalo na spletni strani www.salcka.si in Facebook strani Šalčka.si, obveščanja preko e-pošte in drugih medijih. 


NAGRADNE IGRE - PRAVILA

Organizator nagradne igre je prodajalec Valat d.o.o. Pševo10, 4000 Kranj. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora.

Pravice sodelovanja v nagradni igri in ostalih podelitvah izdelkov ali bonov

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

Obveznosti izžrebanca

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v treh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.

V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.


POSTOPEK NAKUPA OZIROMA SKLENITVE POGODBE IN PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

1. Ko kupec na spletni strani odda naročilo, prejme po elektronski pošti sporočilo o oddaji naročila s statusom/naslovom Naročilo oddano. V sporočilu so je navedena količina in modeli naročenih izdelkov ter skupna cena. Vsi ostali podatki o specifikaciji izdelkov so dostopni na spletni strani.

2. Ko prodajalec pregleda naročilo in preveri dobavljivost izdelka, naročilo potrdi ali zavrne in kupec prejme sporočilo preko elektronske pošte s statusom Naročilo sprejeto ali pa Naročilo zavrnjeno. V kolikor prodajalec izdelka ne more dobaviti ali pa bo zaradi svojega dobavitelja ali dostavljavca dostava nekoliko daljša, prodajalec o podatkih dostave redno obvešča kupca preko elektronske pošte. V kolikor kupec ne želi čakati več kot pa predvidenih 8 delovnih dni od naročila, lahko naročilo prekine in naročilo se stornira. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi ne dobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

3. Prodajalec v roku 1 do 8 delovnih dni pripravi naročilo in ga odpošlje. Pri tem kupec prejme elektronsko pošto s statusom Blago odpremljeno, kasneje pa prejme tudi sporočilo od dostavne službe, v katerem sta navedena točen datum in okvirna ura dostave.

Kupec ima pravico do preklica naročila, pri tem mora za pravočasen preklic nemudoma obvestiti prodajalca na e-mail naslov info@salcka.si. 

V kolikor kupec v roku enega leta trikrat odda naročilo in ga nato prekliče po prejetju sporočila Blago odpremljeno, si podjetje Šalčka, Valat d.o.o. pridržuje pravico, da lahko od kupca ob četrtem oddanem naročilu zahteva plačilo po predračunu ali pa preko bančne kartice, pri tem pa ob ponovnem preklicu stranki zaračuna kazen v viši dveh poštnin. 

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, brez da bi navedel razlog za svojo odločitev, pri tem pa se rok začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov. Ob odstopu od pogodbe, kupca bremeni strošek pošiljanja blaga, ki se obračuna po ceniku dostavne službe prodajalca in je odvisen od tega ali gre za pošiljko, tovor ali paket. Ob odstopu od pogodbe je kupec dolžan vrniti izdelke v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe oziroma nakupa. V kolikor je kupec v vmesnem času artikel uporabljal in so na izdelku vidni znaki uporabe, odstop od pogodbe ni možen.

Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil vse do prevzema vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne priloži dokazila, da je vrnil pošiljko.

Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če se je blago poškodovalo med pošiljanjem kupcu. Proizvajalec artikla predpiše njegovo a predpiše tudi njegovo originalno embalažo. Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je prav tako treba priložiti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini) (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov).

V kolikor je kupec pri naročilu uporabil kupone ali promocijske kode, se te razlike upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo, temveč kupec prejme le vplačan znesek, za razliko stroška pošiljanja.

Vračilo prejetih izdelkov prodajalcu v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika na elektronsko pošto. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

 

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE IN PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične osebe, le da v prvem koraku izberete opcijo račun na podjetje in potrdite strinjanje s pogoji poslovanja, ki veljajo za podjetja. Pri tem je možnost odstopa od pogodbe za pravne osebe drugačna kot za fizične, in sicer pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe brez razloga po 14-tih dneh od prevzema artikla.

Vračilo kupnine ni možno, ob upravičenosti za vračilo blaga pa lahko koristite zamenjavo za drug artikel po vaši izbiri, ki je enak ali cenejši od vašega blaga. Ob cenovno dražjem izdelku, je podjetje dolžno poravnati razliko prodajalcu.


GARANCIJA IN STVARNA NAPAKA

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Obrazec za vračilo artikla prejmete ob pisanju na info. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan.

Stvarna napaka pomeni, da artikel nima lastnosti, ki omogočajo njegovo normalno rabo, ko se kupcu izroči artikel, ki se z modelom ne ujema ali pa ko artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno dogovorjene ali je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom (unikatni izdelki).

Primernost artikla se razen pri unikatnih izdelkih primerja z brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Stvarno napako kupec uveljavi tako, da mora podjetje o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom in fotografijo izdelka obvestiti v zakonsko določenem roku ter hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tukaj. Pravico do uveljavljana stvarne napake na artiklu in garancije natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.


PREVZEM/VRAČILO IZDELKOV

Kupec je dolžan artikel po zaključeni obravnavi glede garancije prevzeti na prevzemnem mestu oziroma mestu, kjer ga je osebno izročil podajalcu. Kupec je dolžan izdelek prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila, v kolikora v tem času izdelka ne prevzame, ga prodajalec Šalčka.si hrani v skladišču do največ 6 mesecev od dneva obvestila, pri tem pa lahko kupcu zaračuna stroške skladiščenja (0,5 €/dan). Vrnjene izdelke lahko kupec zamenja za izdelke v enaki vrednosti ali višji vrednosti z doplačilom razlike. 


DOSTAVA

Cena pošnine je 4€, pogodbeni partner za dostavo pošiljk pa je Pošta Slovenije, vendar si prodajalce pridružuje pravico do izbire druge dostavne službe, v kolikor smatra, da bo s tem lahko učinkoviteje izpolnil naročilo. 


VARNOST

Šalčka.si se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

Šalčka.si si hrani naslednje podatke članov za določen čas 6 mesecev in za čas izpolnitve naročila: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije z Šalčka.si. Pri tem pa uporabnikov/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Šalčka.si bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.


KOMUNIKACIJA S STRANKAMI

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

- jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

- pošiljatelj Šalčka.si bo jasno razviden,

- različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

- jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

- željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Šalčka.si izrecno spoštovala.

Oglasna sporočila Šalčka.si bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.


OCENE IN MNENJA

Mnenja in ocene lahko napiše vsak uporabnik spletne trgovine, pri tem jih pred končno objavo Šalčka.si pregleda in poskrbi, da prispevki niso neprimerni ali žaljivi, ali pa drugim uporabnikom oziroma kupcem ne nudijo koristi. Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Šalčka.si dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Šalčka.si ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Šalčka.si, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na Šalčka.si. 


ODGOVORNOST

Valat d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njeni spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Šalčka.si ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo Šalčka.si kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Šalčka.si ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Šalčka.si mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Šalčka.si ne odgovarja za informacije v mnenjih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.

Šalčka.si ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih Šalčka.si v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.


PRITOŽBE, SPORI IN IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Šalčka.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Šalčka.si se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s prodajalcem Šalčka.si lahko poveže po elektronski pošti na info@salcka.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@salcka.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Šalčka.si se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Šalčka.si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno in izvensodno.

Skladno z zakonskimi normativi Šalčka.si ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Šalčka.si, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.